Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, 3. Skupine, prometnice Lončarov Put – Donji Škrnik – projektna dokumentacija

Rekonstrukcija prometnice Lončarov Put – Donji Škrnik – građevinski projekt.
Elektrotehnički projekt zaštite i izmještanja EKI-a