Općinsko vijeće

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomica Broz

Potpredsjednici Vijeća:
Bojana Krajcar
Mario Lončar

Općinsko vijeće:
Tomica Broz – HDZ
Tomislav Škvorc – HDZ
Svetlana Županić – HDZ
Danijel Ivić – HNS
Anja Pećnik – HNS
Mario Lončar – HNS
Marko Fekeža – HNS
Saša Bardak – SDP
Damir Dugonjivec- SDP
Bojana Krajcar – SDP
Krešimir Ratkaj – SDP

Adresa:
Općina Kumrovec
Ulica Josipa Broza 12
49 295 Kumrovec
http://www.kumrovec.hr
E-mail: opcina@kumrovec.hr
Tel. +385 49 553 728,
+385 49 501 174
Fax +385 49 553 728