Proglašenje elementarne nepogode – potres na području Općine Kumrovec

Za područje Općine Kumrovec dana 14. siječnja 2021. proglašena je elementarna nepogoda (potres).

Pozivaju se građani Općine Kumrovec da se jave u Općinu Kumrovec u svrhu prijave štete. Prijave se primaju svaki radni dan od 8.00 do 14.00 u prostorijama Općine, ul. Josipa Broza 12 najkasnije do 22.  siječnja 2021. godine. Štete se prijavljuju na zakonom propisanom obrascu, a uz prijavu se prilaže i preslika osobne iskaznice te fotodokumentacija oštećenja. Fotodokumentaciju oštećenja i popunjeni obrazac prijave štete moguće je poslati i e-mailom na slijedeće adrese; opcina@kumrovec.hr martina@kumrovec.hr

Građani koji su prijavili štetu na nekretninama koja je nastala nakon potresa 29. prosinca 2020. do dana proglašenja elementarne nepogode ne trebaju ponavljati prijavu štete. Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode narednih dana će obići sve prijavljene lokacije, lokacije koje su već pregledane u razdoblju od 29.12.2020. do 14.01.2021. godine neće se ponovno obilaziti.

Prijaviti se mogu štete na imovini nastale uslijed elementarne nepogode (potres) u razdoblju od 29. prosinca 2020. do 14. siječnja 2021. godine.

Prijavu zgrada oštećenih potresom

Za građane kojima su kuće i zgrade oštećene u potresu otvoren besplatan pozivni centar 0800 2021 na koji mogu prijaviti oštećenja te zatražiti procjenu uporabljivosti svojih građevina.

Obrasci prijava dostupni su putem sljedećih linkova:

Svrha preliminarne stručne procjene uporabljivosti građevine je što skorije detektiranje stvarnih oštećenja te izdavanje preporuka mogu li se građani vratiti u svoje domove ili je građevina neupotrebljiva (ili privremeno neupotrebljiva) i nije za boravak ljudi.

Radi olakšavanja postupka i smanjenja pritiska na ministarstvo, na području Općine Kumrovec na zamolbu Općine Kumrovec angažirao se je stručnjak Franjo Dončić radi preliminarne procjene uporabljivosti građevine. Građevinama za koje se utvrdi na terenu da su Neuporabljive ili Privremeno neuporabljive njihovi će vlasnici biti upućeni da predaju službeni zahtjev za obavljanje procjene uporabljivosti građevine Ministarstvu graditeljstva.

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2021. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Tko ostvaruje pravo

Pravo na stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na potpomognutim područjima i području posebne državne skrbi ili se žele naseliti na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi. Područje Općine Kumrovec spada u prihvatljiva područja.
 
Pravo na stambeno zbrinjavanje na područjima primjene ovoga Zakona može ostvariti stranka i članovi njezine obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu pod uvjetom da:
 

  1. u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine na području Republike Hrvatske, ili ako isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti
  • u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine u drugim državama u kojima borave odnosno u kojima su boravili, ili da isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti
  • nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu ili nisu ostvarili drugo srodno pravo na području država u kojima borave i u kojima su boravili.

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja 2021. godine. Prijava se podnosi na na obrascu nadležnom upravnom tijelu Krapinsko-zagorske županije u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na stambeno zbrinjavanje .