Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec

Djelatnici:

Dario Bezjak, univ.bacc.oec, Stručni suradnik za pravne poslove, gospodarstvo i društvene djelatnosti

Martina Erdelić, Referent-Komunalni redar

Vesna Babič, dipl. oec. Referent za proračun i financijske poslove

Branko Štefan, Komunalni djelatnik

Adresa:
Općina Kumrovec
OIB: 21647556965
Josipa Broza 12
49295 Kumrovec
tel: +385(0)49 553 728
e-mail: opcina@kumrovec.hr
Radno vrijeme: Radnim danom 7:00 – 15:00 sati