Gospodarska zona

RADNO GOSPODARSKA I POSLOVNA ZONA U RAZVORU (KUMROVEC)

AKTUALNI JAVNI NATJEČAJ 2018.
JAVNI NATJEČAJ – Gospodarsko pogranična zona u Razvoru

JAVNI NATJEČAJ (2010. van snage)
Natječaj-prodaja zemljišta gospodarska zona otvoren do prodaje svih parcela

Radno gospodarska i poslovna zona smještena je na lokaciji postojeće zone bivše valjaonice čelika uz proširenje na površinu jugoistočno od pogranične prometnice (Međunarodni granični prijelaz Razvor) odnosno, južno od postojećeg nogometnog terena, na adresi Razvor bb.
Osnovna namjena je gospodarska- za razvoj male privrede i privatnog poduzetništva, s ciljem otvaranja novih radnih mjesta, razvoja Općine i cijelog kraja.
Ukupna površina Radno gospodarske i poslovne zone po Geodetskom elaboratu parcelacije iznosi 61.319 m2. Površina 5 planiranih poduzetničkih parcela je 14.380 m2, a sav preostali prostor obuhvaća prometne, manipulativne i uređene zelene površine.

P1010946Program razvoja poslovne zone u ovoj se fazi odnosi na uređenje prometne površine i ostale komunalne infrastrukture, a buduće faze izgradnje odnosit će se na zajedničke manipulativne površine i uređenje zelenih površina. Isto tako se program u ovoj fazi ne odnosi na izgradnju objekata unutar parcela.

Cjelokupni Program se odnosi na uređenje 46 939 m2 površine zone. Dozvoljena izgrađenost parcela je 20%, pa će ukupna površina budućih gospodarskih objekata iznositi 2.876 m2.

Parcele (maksimalne površine objekata):
1. 55m X 38m = 2 090 m2 418 m2
2. 75m X 38m = 2 850 m2 570 m2
3. 40m X 80m = 3 200 m2 640 m2
4. 40m X 80m = 3 200 m2 640 m2
5. 38m X 80m = 3 040 m2 608 m2
UKUPNO> 14.380 m2 2.876 m2

Općina Kumrovec dužna je osigurati prostorne preduvjete i utvrditi ostale uvjete za rad Zone. Upravljanje Zonom i provedba Programa razvoja Zone u ovoj etapi izgradnje vrši se kroz Jedinstveni upravni odjel Općine, uz donošenje potrebnih odluka o mjerama poticanja ulaganja na Općinskom vijeću.

Od 2001. godine izgradnju zone sufinancira Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo iz Programa razvoja poduzetničkih zona.