Category Archives: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o II. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Kumrovec

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Statutarne odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Kumrovec

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tim Zakonom se uređuju jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.

Hrvatski sabor je dana 15. prosinca 2020. godine, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen je u Narodnim novinama RH, br. 144/2020 i stupio je na snagu prvog dana od dana objave, dana 24. prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Zakona).

Izmjenama i dopunama Zakona prvenstveno je uređeno smanjenje broja predstavničkog tijela, zamjenika općinskog načelnika i neposredno sudjelovanje građana referendumom, zborom građana i ostalim mehanizmima sudjelovanja.

Najznačajnije promjene koje se odnose na Zakon u odnosu na Statut Općine Kumrovec se odnose na sljedeće:

  • smanjuje se broj članova Općinskog vijeća sa 11 na 9 članova,
  • ukida se funkcija zamjenika općinskog načelnika za jedinice lokalne samouprave koje nemaju 10.000 stanovnika,
  • uvodi se funkcija privremenog zamjenika za slučaj kada je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 01.03.2021. do 12.00 sati dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kumrovec, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Kumrovec na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina@kumrovec.hr

Primljeni prijedlozi odnosno primjedbe priložit će se uz prijedlog Statutarne odluke te dostaviti članovima Općinskog vijeća Općine Kumrovec

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnoj naknadi

Dana 04. kolovoza 2018. stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 68/18). Prema novom zakonu jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti svoje opće akte sa odredbama novog zakona. Rok za donošenje nove odluke o komunalnoj naknadi je 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona. Nova odluka o komunalnoj naknadi mora biti u skladu sa člankom 95. stavkom 1. Zakona.
Prijedlog nove Odluke o komunalnoj naknadi je predmet ovog Javnog savjetovanja.
Javno savjetovanje traje do 18.01.2019. Interesne strane mogu sudjelovati u javnom savjetovanju putem priloženog obrasca slijedeći napomene koje su sastavni dio obrasca.

Obrazac-sudjelovanja-javnosti-u-internetskom-savjetovanju-o-Nacrtu-prijedloga-Odluke-o-komunalnoj-naknadi

Odluka o komunalnoj naknadi – PRIJEDLOG ZA JAVNO SAVJETOVANJE

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom doprinosu

Dana 04. kolovoza 2018. stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 68/18). Prema novom zakonu jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti svoje opće akte sa odredbama novog zakona. Rok za donošenje nove odluke o komunalnom doprinosu je 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona. Nova odluka o komunalnom doprinosu mora biti u skladu sa člankom 78. stavkom 1. Zakona.
Prijedlog nove Odluke o komunalnom doprinosu je predmet ovog Javnog savjetovanja.
Javno savjetovanje traje do 18.01.2019. Interesne strane mogu sudjelovati u javnom savjetovanju putem priloženog obrasca slijedeći napomene koje su sastavni dio obrasca.

Obrazac-sudjelovanja-javnosti-u-internetskom-savjetovanju-o-Nacrtu-prijedloga-Odluke-o-komunalnom-doprinosu

Odluka o komunalnom doprinosu – PRIJEDLOG ZA JAVNO SAVJETOVANJE