Category Archives: Lokalni izbori

Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće

Konstituirano je Općinsko vijeće Općine Kumrovec

U ponedjeljak 26.06.2017. održana je Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec. Konstituirakjućom sjednicom je predsjedala predstojnica ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji gđa. Silvija Profeta Fabijančić u pratnji voditeljice službe gđe. Mirjane Valjavec. Konstituirajućoj sjednici je prisustvovalo 8 od izabranih 11 vijećnika koji su jednoglasno usvojili prijedlog te je za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kumrovec izabran Tomica Broz, za prvog potpredsjednika Mario Lončar, a za drugog potpredsjednika Bojana Krajcar.
U Općinsko vijeće općine kumrovec izabrani su slijedeći vijećnici:
DANIJEL IVIĆ
MARIO LONČAR
MARKO FEKEŽA
ANJA PEĆNIK
DAMIR DUGONJIVEC
BOJANA KRAJCAR
SAŠA BARDAK
KREŠIMIR RATKAJ
TOMICA BROZ
TOMISLAV ŠKVORC
SVETLANA ŽUPANIĆ

Izvršena je primopredaja izvršnih ovlasti u Općini Kumrovec

Dana 07.06.2017. nakon objave konačnih rezultata izbora za načelnika Općine Kumrovec u prostorijama Općine izvršena je primopredaja izvršnih ovlast između bivšeg načelnika Dragutina Ulama i novozizabranog načelnika Roberta Šplajta. Primopredaju su također izvršili i bivši zamjenik načelnika Želimir Vlaisavljević i novoizabrana zamjenica načelnika Danijela Lončar.