Category Archives: Javna nabava

Plan nabave 2019

Plan nabave 2019

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Općina Kumrovec kao naručitelj objavljuje poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije nerazvrstane ceste Lončarov Put – Donji Škrnik

poziv za dostavu ponude

Jednostavna nabava – Sanacija klizišta i okolnog terena Razvor vrhi 2

razvor 2
Općina Kumrovec svim zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje poziv na dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave “Sanacija klizišta i okolnog terena Razvor Vrhi 2” procjenjene vrijednosti 200.000,00 kuna bez PDV-a.
rok za dostavu ponuda je 12.09.2018. do 14:00 sati.
Zainteresirani gospodarski subjekti na uvid mogu dobiti projektnu dokumentaciju sanacije klizišta izrađenu od strane tvrtke GEO-LAB d.o.o.
Zahtjev za uvidom u projektnu dokumentaciju, zainteresirani gospodarski subjekti mogu poslati na e-mail opcina@kumrovec.hr ili telefonski na broj 049/553-728.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – SANACIJA KLIZIŠTA I NOKOLNOG TERENA RAZVOR VRHI 2

PRILOG 3. PONUDBENI TROŠKOVNIK – SANACIJA KLIZIŠTA I OKOLNOG TERENA RAZVOR VRHI 2

Prilozi – SANACIJA KLIZIŠTA I OKOLNOG TERENA RAZVOR VRHI 2