1. Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Kumrovec

2. Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Kumrovec