Radovi na sanaciji oborinske odvodnje bravarske radionice Metal M.B.

Prošlog tjedna privedeni su kraju radovi na sanaciji oborinske odvodnje poslovno proizvodne zgrade u naselju Risvica, Bravarske radionice tvrtke Metal M.B. d.o.o. u vlasništvu Branimira Lovrečkog. Radove na sanaciji oborinske odvodnje zajednički su financirali Općina Kumrovec i gospodin Lovrečki. Krajem 2015. godine bravarsku radionicu zajedno sa pomoćnim zgradama, nakon što se više godina u zgradi nije obavljala poslovna djelatnost, kupio je gospodin Lovreški koji je u međuvremenu djelomično obnovio poslovnu zgradu i pokrenuo proizvodnju. Budući da se objekt nalazi na području gdje se oborinske vode s okolnih parcela slijevaju na sam objekt, radove na odvodnji oborinskih voda započeo je gospodin Lovrečki s ciljem osiguranja objekta od poplava, a Općina Kumrovec je odlučila sukladno mogućnostima Općinskog proračuna pripomoći s ciljem rješavanja problema oborinske odvodnje ne samo poslovno proizvodne zgrade već i okolnih objekata. Izgradnjom sustava oborinske odvodnje uvelike se je osigurao poslovni objekt od poplava, uključujući i nekoliko okolnih stambenih i gospodarskih objekata. Oborinska odvodnja je riješena izgradnjom betonskih kanalica i čišćenjem i produbljenjem postojećih otvorenih kanala oborinske odvodnje te spojena u novoizgrađenu podzemnu odvodnju oborinskih voda državne ceste D205, budući da rekonstrukcijom državne ceste otvoreni kanali oborinske odvodnje uz cestu u tom dijelu naselja više ne postoje.