Općinsko vijeće

Predsjednik Općinskog vijeća:
Srečko Blažičko

Potpredsjednici Vijeća:
Lidija Ban Županić
Tomica Broz

Općinsko vijeće:
Srečko Blažičko – SDP
Bojana Krajcar – SDP
Ivan Mikša – SDP
Hasan Brkić – SDP
Saša Bardak – SDP
Davor Županić – SDP
Lidija Ban Županić – HSS
Milivoj Prekratić – HDZ
Ivica Broz – HDZ
Tomica Broz – HDZ
Robert Šplajt – HNS

Adresa:
Općina Kumrovec
Ulica Josipa Broza 12
49 295 Kumrovec
http://www.kumrovec.hr
E-mail: opcina@kumrovec.hr
Tel. +385 49 553 728,
+385 49 501 174
Fax +385 49 553 728