ROKOVO U KUMROVCU Ove nedjelje cjelodnevna vatrogasna zabava uz bogatu ugostiteljsku ponudu

Sveti Rok zaštitnik je Općine Kumrovec, hodočasnička misa u Kumrovcu je u 11,00 sati u kapeli Sv. Roka.

Povodom toga u organizaciji DVD-a Kumrovec, u nedjelju 18.08. već tradicionalno održava se cjelodnevna vatrogasna zabava.

Šator se nalazi na velikom parkiralištu kod budućega Centra za posjetitelje, nasuprot benzinske postaje.

Sve posjetitelje očekuje bogata ugostiteljska ponuda, a za zabavni program zadužen je F-band, poznata zagorska grupa.

“Mladi – snaga Kumrovca”

novo

Danas su s nama provele dan ove djevojke, bilo nam je vrlo interesantno, zabavno i poučno.
Pozivamo sve Mlade da nam se pridruže kako bismo zajedničkim snagama provodili vaše ideje. Počeli smo raditi na projektu “Mladi – snaga Kumrovca”, dođite i podijelite s nama svoje ideje, napisati ćemo program/ projekt/strategiju i krenuti u realizaciju. Podignimo zajedno kvalitetu života na Europsku razinu, vaše teme su i naše teme. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, odnosno sudjelovanje u procesu donošenja odluka, trebalo bi biti kamen temeljac svake politike neke zemlje. Participacija mladih u tom procesu neophodna je iz razloga što osigurava kvalitetu, relevantnost i efektivnost.

Potrebe, problemi i potencijali – dođite i podijelite to s nama!

Ukratko o Savjetu mladih kojega želimo osnovati:

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Kumrovec (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće) koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život
Općine Kumrovec, te promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području
Općine Kumrovec, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju
od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života, te kao takvi imaju pravo
biti birani za člana Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta mladih.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
– raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
– raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za
mlade,
– u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje
odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih,
– predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za mlade te
način rješavanja navedenih pitanja,
– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća te daje mišljenje
Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka i drugih akata od osobitog značenja za mlade,
– izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih,
– predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
– vodi brigu o informiranosti mladih o pitanjima značajnim za unapređivanje položaja
mladih,
– obavlja i duge poslove od interesa za mlade.

Čekamo Vas!

Za sve informacije obratite se na mail: zamjenica.nacelnika@kumrovec.hr ili telefon:091/1830993

Poziv za osnivanje “Puhačkog orkestra Općine Kumrovec”

orkestar
Inicijativni odbor za osnivanje “Puhačkog orkestra Općine Kumrovec” poziva zainteresirane mještane Kumrovca, osnovnoškolce i srednjoškolce i njihove roditelje da se jave na ovaj poziv, te sve druge ljude koji žele sudjelovati.
Povod osnivanja “Puhačkog orkestra Općine Kumrovec” je Područna glazbena škola Kumrovec, želimo da djeca koja pohađaju glazbenu školu svoje talente razvijaju i dalje, te ih okupimo i uživamo u njihovoj glazbi.

Želite li sudjelovati u oživljavanju tradicionalne glazbene kulture svoga kraja, želite li osjetiti ljepotu druženja s glazbom, odazovite se pozivu.

Za sve informacije obratite nam se na mail: opcina@kumrovec.hr ili na broj telefona 049/553-728.