Plan nabave 2019

Plan nabave 2019

Povelja Hrvatskog društva za kvalitetu Ljevaonici DUNI

U 2018. godini koja je za ljevaonicu DUNI bila puna izazova uslijedila je jedna vrlo poticajna nagrada, naime Hrvatsko društvo za kvalitetu dodijelilo je DUNI-u povelju za kvalitetu u kategoriji mikro gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj. Ljevaonica DUNI našla se je u društvu još jednog gospodarskog subjekta iz Krapinsko zagorske županije Vetropack Straža tvornice stakla koja je bila dobitnik iste povelje za velike tvrtke.

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnoj naknadi

Dana 04. kolovoza 2018. stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 68/18). Prema novom zakonu jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti svoje opće akte sa odredbama novog zakona. Rok za donošenje nove odluke o komunalnoj naknadi je 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona. Nova odluka o komunalnoj naknadi mora biti u skladu sa člankom 95. stavkom 1. Zakona.
Prijedlog nove Odluke o komunalnoj naknadi je predmet ovog Javnog savjetovanja.
Javno savjetovanje traje do 18.01.2019. Interesne strane mogu sudjelovati u javnom savjetovanju putem priloženog obrasca slijedeći napomene koje su sastavni dio obrasca.

Obrazac-sudjelovanja-javnosti-u-internetskom-savjetovanju-o-Nacrtu-prijedloga-Odluke-o-komunalnoj-naknadi

Odluka o komunalnoj naknadi – PRIJEDLOG ZA JAVNO SAVJETOVANJE