Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2020.-2021.

Pravo na studentsku stipendiju imaju svi redovni i izvanredni studenti koji prvi put upisuju prvu godinu i svaku slijedeću godinu preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da student ima prebivalište na području Općine Kumrovec
  • da imaju status redovnog ili izvanrednog studenta
  • da student ne prima stipendiju po drugoj osnovi iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna

Na javni poziv za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

  • koji upisuju ponovno istu godinu studija,
  • koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan javni poziv
  • student koji prima stipendiju po drugoj osnovi iz gradskog, županijskog ili državnog proračun

Rok za prijavu na javi poziv je 30 dana zaključno sa 07.11.2020. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kumrovec – NAJAVA

U najavi je raspisivanje Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kumrovec radi utvrđivanja liste reda prvenstva.

Kriteriji koje treba podnositelj zahtjeva ispunjavati nalaze se u Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kumrovec koja se nalazi u prilogu ove objave. Put do stana i općenito o Programu društveno poticane stanogradnje možete pogledati na stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama ili ovdje:

http://apn.hr/izgradnja-i-prodaja-stanova-pos/put-do-stana

Sva pitanja ili nejasnoće mogu se postaviti na prezentaciji koja će se održati od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u utorak 06.10.2020. godine s početkom u 18:00 sati u prostorima velike vijećnice Općine Kumrovec.

Molimo da svoj dolazak predbilježite putem mail-a poskumrovec@gmail.com radi osiguranja mjera HZJZ najkasnije do 05.10.2020. godine do 15:00 sati