Natječaj za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2020./2021.

Temeljem članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, članka 15.,16. i 17. Statuta Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec, te temeljem Pravilnika o upisu djece u vrtić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec raspisuje

                                                        N  A  T  J  E  Č  A  J

                                                   ZA UPIS DJECE U VRTIĆ ZA

                                                PEDAGOŠKU GODINU 2020/2021.

 1. Dječji vrtić „Jaglac“ Kumrovec ima sjedište u Kumrovcu, Antuna Mihanovića 8.
 2. Upis djece vrši se za program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020/2021. za djecu starosti od 1 do 6,5 godina.
 3. Uz Zahtjev za upis (obrazac se može dobiti u vrtiću ili ga možete skinuti na www.djecji-vrtic-jaglac.hr) potrebno je priložiti:
  1. Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
 • Uvjerenje o mjestu prebivališta (obavezno za roditelje i dijete)
 • dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
  • za dijete roditelja poginulog branitelja, žrtve ili invalida Domovinskog rata – Rješenje opriznatom statusu
  • za dijete oba zaposlena roditelja – Potvrde poslodavca o zaposlenju
  • za dijete koje živi samo s jednim roditeljem – Presuda o razvodu braka, Smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
  • za dijete samohranog zaposlenog roditelja – Potvrda poslodavca o zaposlenju te dokazi o samohranosti: Rodni list, Smrtni list za preminulog roditelja, Potvrdu o nestanku drugog roditelja ili Rješenje CZSS-a o privremenom uzdržavanju djeteta
  • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće socijalne skrbi – Rješenje CZSS-a da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
  • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete Rodni list, Izvadak iz matice rođenih ili Potvrda s podacima o rođenju djeteta
  • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih
  • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – Rješenje o pravu na doplatak za djecu
  • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe ili poteškoće u razvoju – relevantna dokumentacija iz koje je to vidljivo
  • Suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Dječjem vrtiću „Jaglac“ Kumrovec
 • Potrebnu dokumentaciju možete predati sljedeće  dane od 08:00-16:00 sati

Ponedjeljak 01.06.2020.

Srijeda 03.06.2020.

Petak 05.06.2020.

Ponedjeljak 08.06.2020.

Srijeda 10.06.2020.

Prijavu također možete poslati mailom: jaglac.vrtic@gmail.com (potvrdu o primitku dokumentacije poslat ćemo mailom zajedno sa urudžbenim brojem, ukoliko potvrdu o primitku niste dobili molimo nazovite na dolje navedeni broj)

 • Natječaj je raspisan od 29.05.2020. do 13.06.2020.
 • Rezultati natječaja biti će objavljeni najkasnije do 30. lipnja 2020. na oglasnim pločama Vrtića ,Općine Kumrovec i Općine Zagorska Sela, te na web stranicama Vrtića ,Općine Kumrovec i Općine Zagorska Sela.
 • Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 091-619-8064 (Marina Hohnjec-tajnik-računovođa).

Klasa: 601-02/20-01/1

Ur.br: 2135-01-20-1

Kumrovec, 26.05.2020.

Javni prijevoz kreće 11.5.2020.

Od 11.5.2020. kreće javni prijevoz na liniji 200 ZAPREŠIĆ – PUŠĆA – DUBRAVICA – KLANJEC – KUMROVEC smanjenom opsegu, tj. približno voznom redu subotom u prethodnim mjesecima prije COVID-19 epidemije

8.5.2020. je održan sastanak između prijevoznika i jedinica lokalne samouprave (uključujući i Zagrebačku županiju) te je postignut dogovor o pomoći u javnom prijevozu. Javni prijevoz je posebno ugrožen krizom COVID-19 te je bilo potrebno da zajedno donesemo ključne odluke, te da bi od ponedjeljka (11.5.2020.) autobusi mogli krenuti.
U sklopu ovih razgovora dogovorene su nove (niže) cijene za putnike, tj. na snazi je novi cjenik s popustima koji bi omogućili jeftinije putovanje s obzirom da i građani osjećaju posljedice krize COVID-19.
Dana 11.5.2020. (ponedjeljak) i 12.5.2020. (utorak) je prijevoz besplatan za sve putnike, tako da u tom periodu radnici mogu izraditi mjesečne pokaze, koje će ovaj mjesec moći dobiti s dodatnih 30% popusta u odnosu na već snižene cijene

Početak rada Dječjeg vrtića “Jaglac” Kumrovec

Dana 11. svibnja 2020. godine počinje s radom Dječji vrtić „Jaglac“ Kumrovec kojem je osnivač Općina Kumrovec, uz obavezu pridržavanja svih propisanih uputa i mjera za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19