Radovi na sanaciji klizišta u naselju Razdrto Tuheljsko

Radovi na sanaciji klizišta u naselju Razdrto Tuheljsko su u punom jeku. Završena je izgradnja potpornog zida dužine 35 metara te je u tijeku sanacija okolnog terena i izgradnja sustava oborinske odvodnje koji bi trebao osigurati odvodnju oborinskih voda s okolnog terena u zonu zahvaćenu klizanjem terena. Radovi tijeku sukladno terminskom planu te se kroz 15 dana očekuje završetak radova. Potrebno je izvesti završene radove na potpornom zidu, izgradnju oborinske odvodnje te izgraditi novi nosivi i asfaltni sloj na prometnici zahvaćenoj klizištem. RAdove izvodi tvrtka Izgradnja Zaprešić d.o.o.

O D L U K A o dodjeli financijske potpore/pomoći studentima za tekuću akademsku godinu 2019./2020.

Pravo na financijsku potporu/pomoć ostvaruju redovni i izvanredni studenti koji prvi put upisuju prvu godinu i svaku slijedeću godinu studija na nekom od akreditiranih studijskih programa (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoku školu), a koji ne primaju stipendiju iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna, a imaju prebivalište na području općine Kumrovec, te su članovi domaćinstva koje nema otvorenih dugovanja prema općini Kumrovec.

Rok za dostavu podataka je 15. 11. 2019. godine.

Podaci se dostavljaju na obrascu OBR-STU1 koji se nalazi u privitku

NATJEČAJ ZA JAVNA PRIZNANJA 2019. GODINE

Javna priznanja općine Kumrovec su:

  1. Počasni građanin Općine Kumrovec,
  2. Nagrada za životno djelo fizičkoj i/ili pravnoj osobi,
  3. Plaketa za iznimna postignuća i doprinos Općini Kumrovec,
  4. Priznanje fizičkim i pravnim osobama,
  5. Zahvalnice fizičkim i pravnim osobama.

Dodjela javnih priznanja provodi se na svečanosti uz obilježavanje Dana Općine Kumrovec, 24. studenog.

Javna priznanja dodjeljuju se za postignuća i doprinos od osobitog značenja  za razvitak i ugled Općine Kumrovec, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Prijedlog za javna priznanja može dostaviti pravna ili fizička osoba ili grupa građana.

Prijedlog mora biti u pismenoj formi i sadržavati:

  • Prezime i ime osobe ili organizacije koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
  • za koje se javno priznanje predlaže osoba ili organizacija
  • kraći opis zašto se pojedinac ili organizacija predlažu za dodjelu javnog priznanja.

Rok za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja je 07.11.2019. Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Kumrovec

(za dodjelu javnih priznanja)

Ul. Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec