Obavijest o obustavi isporuke plina dana 25.07.2018

plin
Obavijest o obustavi isporuke plina

Rekonstruiran je propust u Ravnom Brezju

Početkom srpnja završena je rekonstrukcija propusta u naselju Ravno Brezje iza Caffe Bara Žgela. Stari propust, nakon što je potok “Ravno Brezje 2″ lani produbljen, nije bio dovoljne veičine da kod većih padalina propusti svu vodu te je predstavljao svojevrsnu prepreku za prolazak vode iz potoka Ravno Brezje 2.

FINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA OSNOVNOŠKOLCE S PODRUČJA OPĆINE KUMROVEC KOJI POLAZE OSNOVNU ŠKOLU JOSIPA BROZA – DOPUNA

udzbenici_1
Općina Kumrovec će u školskoj godini 2018./2019. financirati nabavu udžbenika za učenike 2, 3, 4, 6 i 8 razreda koji pohađaju Osnovnu školu Josipa Broza, a imaju prebivalište na području Općine Kumrovec. Sredstva za financiranje nabave udžbenika osigurana su u proračunu Općine Kumrovec za 2018. godinu na stavci proračuna 37219 Sufinanciranje školskih udžbenika.
Učenici 1, 5 i 7 razreda biti će uključeni u eksperimentalni program „Škola za život“ koji također financira Općina Kumrovec. U sklopu tog programa učenicima 1, 5 i 7 razreda predviđeni su digitalni eksperimentalni nastavni materijali koje će učenici imati na tabletima, a dodatne posebne knjiga koje će se nabavljati u sklopu tog programa zasada nisu u potpunosti definirane. Trošak nabave tableta, digitalnih nastavnih materijala i dodatnih udžbenika u sklopu eksperimentalnog programa za 1, 5 i 7 razred snosi Općina Kumrovec.
U prilogu se nalazi popis udžbenika i radnih bilježnica po razredima te je za svaki pojedini udžbenik i radnu bilježnicu definirano da li ih nabavlja Općina Kumrovec ili ih nabavljaju roditelji.
Odlukom Općinskog vijeća biti će definirani uvjeti financiranja udžbenika Općine Kumrovec za osnovnoškolce s područja Općine koji pohađaju Osnovnu školu Josipa Broza.

DOPUNA 03.07.2018.
U eksperimentalni program “Škola za život” ulaze svi predmeti učenika 1. i 5. razreda te biologija fizika i kemija 7. razreda. Ostali udžbenici i radne bilježnice za 7. razred nabavljaju se sukladno priloženom popisu. Uputa škole: UDŽBENIK IZ INFORMATIKE ĆE VJEROJATNO BITI NOVI, NEMA JOŠ NIŠTA SLUŽBENO
OBJAVLJENO. Savjet je pričekati jesen i uputu učitelja Informatike.
Popis udžbenika Općina Kumrovec – 7 RAZRED – IZMJENA

DOPUNA INFORMATIKA
Uputa škole: UDŽBENIK IZ INFORMATIKE ĆE VJEROJATNO BITI NOVI, NEMA JOŠ NIŠTA SLUŽBENO
OBJAVLJENO. Savjet je pričekati jesen i uputu učitelja Informatike.
– Novi popisi udžbenika se nalaze u privitku s izmjenjenom informatikom.

Popis udžbenika Općina Kumrovec – IZMJENA (2)