Odobren je projekt ulaganja u uređenje park šume Dubrava u Kumrovcu iz EU fondova

U ovim teškim trenucima za cijelu Europu i Svijet tako i za našu lokalnu zajednicu Općina Kumrovec dobila je dobre vijesti od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Općina Kumrovec još 2018. godine prijavila je projekt uređenja park šume Dubrava u Kumrovcu (šuma ispod “Spomendoma”) na Podmjeru 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava”, tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” te je zahtjev pozitivno ocijenjen.

Odlukom o administrativnoj provjeri projekt Općine Kumrovec s ostvarenih 45 bodova ostvario je potporu u iznosu 471.500,00 kuna što iznosi 100% predviđenog iznosa projekta. Financiranje projekta je 85% (400.500,00 kuna) iz proračuna Europske unije i 15% (70.725,00 kuna) iz proračuna Republike Hrvatske.

Projektom su u park šumi Dubrava planirani pripremni radovi na terenu, čišćenje terena, izrada staza i stuba, izvedba nabava i postava klupa za sjedenje i stolova te izrada info tabli.

Projekt će Općina Kumrovec realizirati kada se za to ostvare preduvjeti tj. po stabilizaciji pandemije COVID-19 bolesti.

Održana Sjednica stožera civilne zaštite Općine Kumrovec

17.03.2020. godine na temelju naputka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesena je Odluka o aktiviranju stožera civilne zaštite Općine Kumrovec te je sjednica održana 18.03.2020. godine.

Na sjednici su razmatrane mjere koje je Općina Kumrovec do sada provela s ciljem sprečavanja širenja COVID-19 bolesti. Zaključeno je kako su do sada poduzete aktivnosti u skladu sa smjernicama Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske te da su pravovremene. Općina Kumrovec raspolaže dostatnim zalihama zaštitnih sredstava i dezinfekcijskih sredstava za djelovanje 20 pripadnika civilne zaštite minimalno dva tjedna. Zaključeno je da će Općina Kumrovec unatoč otežanoj nabavi i nedostatku sredstava na tržištu, nabaviti dodatna osobna zaštitna i dezinfekcijska sredstva za dezinfekciju javnih prostora i zaštitu pripadnika civilne zaštite te javnih službi.

Javne službe na području Općine Kumrovec djeluju sukladno prilagođenom programu rada; javna opskrba električnom energijom, vodom i plinom te odvoz smeća odvija se neometano, a organizirana su dežurstva javnih službi kako bi sustav i dalje neometano funkcionirao. Sva javna poduzeća pokrenula su mjere zaštite svojih zaposlenika i stanovništva od širenja COVID-19 virusa. Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec u koordinaciji je sa svim javnim poduzećima te izravno izvještava načelnika i Stožer Civilne zaštite.

Stožer civline zaštite apelira na sve stanovnike Općine kojima je određena mjera Samoizolacije da se strogo pridržavaju uputa koje su im date radi zaštite vlastitog zdravlja i zdravlja svojih najbližih i okoline. Svako kršenje mjera samoizolacije za posljedicu povlači prekršajnu i kaznenu odgovornost osobe u samoizolaciji.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec u suradnji sa ordinacijom obiteljske medicine dr. Jasne Gmajnički i gradskim društvom Crvenog Križa Klanjec u svrhu zaštite najugroženijih građana Općine Kumrovec izradio je popis svih stanovnika Općine starijih od 65 godina koji žive sami ili u zajednici sa jednom ili više osoba starijih od 65 godina te je isti popis dostavljen Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku radi donošenja mjera zaštite najugroženijih skupina stanovništva.

DVD Kumrovec u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog Križa Klanjec uključiti će se u program pomoći stanovnicima Općine starijim od 65 godina koji žive sami ili sa drugom starijom osobom. Volonteri će starijima pomagati na način da im osiguraju dostavu namirnica i potrepština kako bi stariji stanovnici izbjegli nepotrebno izlaganje okolini. U slijedećih dan-dva definirati će se program pomoći te isti objaviti kao i kontakt brojevi volontera.

Općina Kumrovec sukladno odluci načelnika do daljnjega je za javnost zatvorila Dječji vrtić Kumrovec, sve javne zgrade; Centar za posjetitelje Kumrovec, Društveni dom Kumrovec i Prostorije Općine Kumrovec. Svakodnevno se provodi dezinfekcija javnog prostora koji se koristi; Općinskog trga i ulaznog prostora u ambulantu, ljekarnu, Trgocentar i bankomat ZABE.

Zaključak stožera civilne zaštite na preporuku dr. Jasne Gmajnički, a nadovezuje se na Odluku načelnika o ograničavanju ispračaja pokojnika samo na užu obitelj proširuje se na način da se predlaže ukop pokojnika unutar 24 sata uz prisutnost uže obitelji, a mise zadušnice biti će organizirane kada to uvjeti dopuste. Za provedbu zaključka zadužuje se Jedinstveni upravni odjel kao Uprava groblja.

Kao mjera sprečavanja širenja COVID-19 bolesti buduća komunikacija stožera Civilne zaštite Općine Kumrovec odvijati će se elektroničkim putem u realnom vremenu putem posebne Viber grupe osim u iznimnim slučajevima.

Svi zaključci Stožera civilne zaštite Općine Kumrovec biti će javno dostupni na Web stranicama Općine Kumrovec.

Još jednom apeliramo na sve građane da se odgovorno ponašaju i provode mjere samozaštite te se pridržavaju svih dosad donesenih uputa i preporuka. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

ODLUKU O POSTUPANJU I PRIVREMENOM ZATVARANJU ZBOG PRISUTNOSTI COVID-19 BOLESTI

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17 i 98/19.), članka 47. Statuta Općine Kumrovec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 12/18) načelnik općine Kumrovec donosi

ODLUKU O POSTUPANJU ZBOG PRISUTNOSTI COVID-19 BOLESTI

Članak 1. S obzirom na trenutno epidemiološko stanje i prisutnost COVID-19 bolesti Općina Kumrovec provesti će slijedeće privremene mjere;

  1. Jedinstveni upravni odjel raditi će prema uobičajenom rasporedu, preporuka je da se maksimalno reduciraju potrebe dolaska građana radi obavljanja radnji koje je moguće odgoditi te se ograničava rad sa strankama na način da će se sva komunikacija vršiti putem telefona na broj 049/553-728 ili e-maila; opcina@kumrovec.hr i martina@kumrovec.hr
  2. Vezano uz posljednje ispraćaje pokojnika sa mjesnog groblja Kumrovec, pogrebi i ispraćaju će se održavati isključivo u krugu obitelji
  3. Do daljnjega za okupljanja i javne skupove neće se moći koristiti prostori Općinske vijećnice, Centra za posjetitelje Kumrovec i Društvenog doma Razvor.

Članak 2. Privremene mjere iz članka 1. Ove odluke na snazi su od 16.03.2020. do daljnjeg odnosno do ukidanja mjera sprečavanja širenja COVID-19 bolesti.