Riječ načelnika

Načelnik općine Kumrovec Dragutin Ulama

Načelnik općine Kumrovec Dragutin Ulama

Dobrodošli na stranice Općine Kumrovec –  “Najpoznatijeg sela na svijetu”

Znam, dapače siguran sam da ćete odmah reći da smo ipak malo pretenciozni u svom sloganu, no kada nas upoznate, siguran sam da ćete se kao i mnogi prije vas složiti s njim.

Kumrovec u sebi uz sve ono realizirano u prošlosti ima još mnoge potencijale za koje sam siguran da nam garantiraju stabilan održivi razvoj u jednom dugoročnom razdoblju.

Naša razvojna strategija je polivalentna i u jednakoj mjeri teži razvoju na svim društvenim područjima istovremeno, što je naravno složen zadatak i zahtjeva visok angažman kod ljudi izabranih za njezinu provedbu.

U gospodarstvu se ona bazira na tradiciji ovog kraja koja se odražava u metaloprerađivačkoj industriji i obrtu, te naravno turizmu koji se opet bazira na brendovima poput Josipa Broza Tita, jedne od najinteresantnijih ličnosi dvadesetog stoljeća, spomenika Hrvatskoj himni jedinstvenog po svojoj tematici u svijetu, ovdje je rođena i Sidonija Erdody žena koja ju je prva i izvodila, a naravno svime dominira i ambijent jednog od najvećih etno muzeja u Europi “Starog sela” Kumrovec.

Grb Općine Kumrovec

Grb Općine Kumrovec

Također, ne manje interesantna je i činjenica da je otprilike jedna trećina ove male ali vrlo poznate općine uvrštena u Europski projekt NATURA 2000 koji ima zadatak zaštititi floru i faunu rijeke Sutle i Risvičke gore kao dva lokaliteta od posebnog značaja zbog svoje očuvanosti i raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta.

Sve ovo što sam u nekoliko rečenica naveo sigurno već polako mijenja vas stav o opravdanosti slogana “Najpoznatije selo na svijetu”, a nismo se još ni pravo upoznali, niti smo vam išta rekli o našim turističkim manifestacijama o našoj eno i gastro ponudi te o atrakcijama u našem susjedstvu kao što su Treme Olimija na slovenskoj strani Sutle, Terme Tuhelju na putu za Zagreb, Dvorcima Veliki Tabor i Miljana i znamenita Galerija Augustinčić u Klanjcu.

Dođite i uvjerite se sami – dočekat će vas gostoljubive Zagorke i Zagorci uz one poznate stihove koji se u našem mjestu često znaju čuti – “Dobro mi došel prijatelj

Dragutin Ulama
načelnik Općine Kumrovec