NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KUMROVEC

Općina Kumrovec objavila je natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Narodnim novina RH
Natječaj je objavljen u NN 114/2018

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8264327.html

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Natječaj-KOMUNALNI RADNIK

Obavijesti i upute