Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kumrovec radi utvrđivanja liste reda prvenstva

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se u zatvorenoj omotnici isključivo poštom zaključno sa 21.12.2020. godine, naslovljeno na adresu:

Općina Kumrovec, ulica Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec uz naznaku: „Ime, prezime i adresa – Zahtjev za kupnju stana po Programu POS – NE OTVARAJ“

Pravodobno pristiglim smatrati će se zahtjevi za kupnju stana odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.