FINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA OSNOVNOŠKOLCE S PODRUČJA OPĆINE KUMROVEC KOJI POLAZE OSNOVNU ŠKOLU JOSIPA BROZA

udzbenici_1
Općina Kumrovec će u školskoj godini 2018./2019. financirati nabavu udžbenika za učenike 2, 3, 4, 6 i 8 razreda koji pohađaju Osnovnu školu Josipa Broza, a imaju prebivalište na području Općine Kumrovec. Sredstva za financiranje nabave udžbenika osigurana su u proračunu Općine Kumrovec za 2018. godinu na stavci proračuna 37219 Sufinanciranje školskih udžbenika.
Učenici 1, 5 i 7 razreda biti će uključeni u eksperimentalni program „Škola za život“ koji također financira Općina Kumrovec. U sklopu tog programa učenicima 1, 5 i 7 razreda predviđeni su digitalni eksperimentalni nastavni materijali koje će učenici imati na tabletima, a dodatne posebne knjiga koje će se nabavljati u sklopu tog programa zasada nisu u potpunosti definirane. Trošak nabave tableta, digitalnih nastavnih materijala i dodatnih udžbenika u sklopu eksperimentalnog programa za 1, 5 i 7 razred snosi Općina Kumrovec.
U prilogu se nalazi popis udžbenika i radnih bilježnica po razredima te je za svaki pojedini udžbenik i radnu bilježnicu definirano da li ih nabavlja Općina Kumrovec ili ih nabavljaju roditelji.
Odlukom Općinskog vijeća biti će definirani uvjeti financiranja udžbenika Općine Kumrovec za osnovnoškolce s područja Općine koji pohađaju Osnovnu školu Josipa Broza.

Popis udžbenika Školska godina 2018.-2019. – Osnovna škola Josipa Broza