Vijesti i objave

Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica i radnog materijala za učenike osnovnih škola

radne bilježnice
1. Općina Kumrovec će za učenike Osnovne škole „Josipa Broza“ sufinancirati nabavu:
– radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete u 50 % -tnom iznosu
Preostalih 50% sufinancirati će Krapinsko-zagorska županija
– radni materijal za tehničku kulturu i geografski atlas u 100% -tnom iznosu

2. Općina Kumrovec će provesti odgovarajući postupak nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne nastavne predmete, sukladno specifikaciji predmeta nabave usklađenoj s podacima dobivenim od Osnovne škole Josip Broz Kumrovec, a Općina Zagorska Sela će doznačiti Općini Kumrovec sredstva koja se odnose na sufinanciranje troškova nabave radnih bilježnica za učenike polaznike Osnovne škole Josip Broz Kumrovec s prebivalištem na području Općine Zagorska Sela.

3. Općina Kumrovec i Općina Desinić urediti će odnose na način da će Općina Kumrovec doznačiti Općini Desinić sredstva koja se odnose na sufinanciranje troškova nabave radnih bilježnica u 50 %-tnom iznosu te radnog materijal za tehničku kulturu i geografskog atlasa u 100% -tnom iznosu za učenike polaznike Osnovne škole Đure Prejca Desinić s prebivalištem na području Općine Kumrovec.

Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i radnog materijala

Međunarodna konjička karavana, 1.6.2019. – Kumrovec – Zagorska Sela

KONJIČKA-KARAVANA
Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije u suradnji s Konjičkim klubom Trekking i ove godine organizira Međunarodnu konjičku karavanu, treću po redu. Ovogodišnja Međunarodna konjička karavana održava se 01. lipnja 2019. godine, a organizira se u sklopu provedbe projekta RIDE&BIKE II sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz program INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.
Cilj Konjičke karavane je promocija konjičkog turizma i rekreativnog jahanja te nadogradnja standardne turističke ponude Krapinsko-zagorske županije.
I ove godine Konjička karavana ide rutom Kumrovec (ranč Hampy, Muzej “Staro selo”) – Zagorska Sela (OPG Šumak, Miljana) – Kumrovec (ranč Hampy).
Među 50-tak sudionika sudjelovati će i konjanici iz Počasne satnije Kravat pukovnije te 20-tak gostiju – jahača iz Slovenije.
Program:

10:15 – 10:45 Dolazak u Muzej Staro selo Kumrovec,
– Susret s medijima – izjave za medije, fotografiranje

10:45 – 13:15 Jahanje – karavana prema Miljani – OPG “Šumak“
13:15 – 14:15 Odmor na OPG-u Šumak
14:15 – 16:45 Povratak – jahanje prema Kumrovcu u pravcu ranča Hampy

Zbog najavljenog večeg broja jahača Ulica Josipa Broza (skretanje kod Trgocentra i cesta iza bivšeg noćnog kluba Afrika) u vremenu od 09:00 do 11:00 će biti zatvorena za promet.

ODLUKA – o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora – dijela građevinskog zemljišta – prakirališta u vlasništvu Općine Kumrovec za izgradnju kamp odmorišta

Općina Kumrovec rasposisuje javni natječaj za zakup poslovnog prostora – dijela parkirališta u svrhu izgradnje kamp odmorišta
Predmet zakupa su k.č.br. 1495 i dio 1494 k.o. Razvor ukupne površine cca. 3.800 m2
Početna cijena zakupa iznosi 0,67 kuna po m2 mjesečno, tj 2.546,00 kuna mjesečno.
cijelokupni tekst javnog natječaja nalazi se na slijedećem linku;
Odluka o raspisivanju natječaja- kamp odmorište
obrazac-ponude-kamp odmorište

kamp odmorište