Vijesti i objave

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnoj naknadi

Dana 04. kolovoza 2018. stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 68/18). Prema novom zakonu jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti svoje opće akte sa odredbama novog zakona. Rok za donošenje nove odluke o komunalnoj naknadi je 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona. Nova odluka o komunalnoj naknadi mora biti u skladu sa člankom 95. stavkom 1. Zakona.
Prijedlog nove Odluke o komunalnoj naknadi je predmet ovog Javnog savjetovanja.
Javno savjetovanje traje do 18.01.2019. Interesne strane mogu sudjelovati u javnom savjetovanju putem priloženog obrasca slijedeći napomene koje su sastavni dio obrasca.

Obrazac-sudjelovanja-javnosti-u-internetskom-savjetovanju-o-Nacrtu-prijedloga-Odluke-o-komunalnoj-naknadi

Odluka o komunalnoj naknadi – PRIJEDLOG ZA JAVNO SAVJETOVANJE

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom doprinosu

Dana 04. kolovoza 2018. stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 68/18). Prema novom zakonu jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti svoje opće akte sa odredbama novog zakona. Rok za donošenje nove odluke o komunalnom doprinosu je 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona. Nova odluka o komunalnom doprinosu mora biti u skladu sa člankom 78. stavkom 1. Zakona.
Prijedlog nove Odluke o komunalnom doprinosu je predmet ovog Javnog savjetovanja.
Javno savjetovanje traje do 18.01.2019. Interesne strane mogu sudjelovati u javnom savjetovanju putem priloženog obrasca slijedeći napomene koje su sastavni dio obrasca.

Obrazac-sudjelovanja-javnosti-u-internetskom-savjetovanju-o-Nacrtu-prijedloga-Odluke-o-komunalnom-doprinosu

Odluka o komunalnom doprinosu – PRIJEDLOG ZA JAVNO SAVJETOVANJE

Božićno-Novogodišnji koncert 27.12.2018.