Category Archives: Vijesti i objave

JAVNI POZIV za dodjelu učeničkih stipendija za akademsku godinu 2020.-2021.

Pravo na učeničku stipendiju imaju redovni učenici I. razreda srednje škole, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da učenik ima prebivalište na području Općine Kumrovec
 • da imaju status redovnog učenika srednje škole
 • da učenik ne prima stipendiju po drugoj osnovi iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna
 • na temelju školskog uspjeha; da je učenik u prethodne dvije školske godine (VII. i VIII. razred osnovne škole) ostvario uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više.
 • Iznimno; učenik koji ne ispunjava uvjet školskog uspjeha, a u prethodne dvije školske godine (VII. i VIII. razred osnovne škole) ostvario je uspjeh u visini prosječne ocjene od 4.00 – 4.50, a ostvario je značajan sportski ili drugi uspjeh u izvan školskim aktivnostima na državnoj ili županijskoj razini kako slijedi;
  • 1.,2. ili 3. mjesto na državnom ili županijskom natjecanju iz ekipnog ili pojedinačnog sporta, glazbenog ili umjetničkog natjecanja ili drugog natjecanja iz znanja

Rok za dostavu prijava na javni poziv je 30 dana od dana objave javnog poziva zaključno sa 09.11.2020. godine.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2020.-2021.

Pravo na studentsku stipendiju imaju svi redovni i izvanredni studenti koji prvi put upisuju prvu godinu i svaku slijedeću godinu preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da student ima prebivalište na području Općine Kumrovec
 • da imaju status redovnog ili izvanrednog studenta
 • da student ne prima stipendiju po drugoj osnovi iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna

Na javni poziv za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

 • koji upisuju ponovno istu godinu studija,
 • koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan javni poziv
 • student koji prima stipendiju po drugoj osnovi iz gradskog, županijskog ili državnog proračun

Rok za prijavu na javi poziv je 30 dana zaključno sa 07.11.2020. godine

Pismo načelnika povodom početka nove školske godine