Vijesti i objave

Financijski izvještaj Općine Kumrovec za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

Financijski izvještaj Općina Kumrovec 01.01.-31.12.2018

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Općine Kumrovec za 2019. godinu.

udruge
Ovim putem pozivaju se udruge sa sjedištem u Općini Kumrovec, kao i udruge koje svoje programe realiziraju na području Općine Kumrovec, da prijave svoje programe-projekte za opće dobro i razvoj Općine Kumrovec koje namjeravaju realizirati u 2019. godini, a za slijedeća područja:
1) javne potrebe u sportu
2) javne potrebe u kulturi
3) druge javne potrebe koje ostvaruju udruge i organizacije civilnog društva u ostalim područjima

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja iznosi 25.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 500,00 kuna, a najveći 5.000,00 kuna. Očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekta u okviru ovog natječaja je 10 udruga.

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 02.03.2019.

Javni natječaj udruge 2019 godina

Pravilnik o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općina Kumrovec

Prilog 1

Prilog 2

Upute prijaviteljima – natječaj udruge 2019. godina

Povelja Hrvatskog društva za kvalitetu Ljevaonici DUNI

U 2018. godini koja je za ljevaonicu DUNI bila puna izazova uslijedila je jedna vrlo poticajna nagrada, naime Hrvatsko društvo za kvalitetu dodijelilo je DUNI-u povelju za kvalitetu u kategoriji mikro gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj. Ljevaonica DUNI našla se je u društvu još jednog gospodarskog subjekta iz Krapinsko zagorske županije Vetropack Straža tvornice stakla koja je bila dobitnik iste povelje za velike tvrtke.