Category Archives: Vijesti i objave

“Mladi – snaga Kumrovca”

novo

Danas su s nama provele dan ove djevojke, bilo nam je vrlo interesantno, zabavno i poučno.
Pozivamo sve Mlade da nam se pridruže kako bismo zajedničkim snagama provodili vaše ideje. Počeli smo raditi na projektu “Mladi – snaga Kumrovca”, dođite i podijelite s nama svoje ideje, napisati ćemo program/ projekt/strategiju i krenuti u realizaciju. Podignimo zajedno kvalitetu života na Europsku razinu, vaše teme su i naše teme. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, odnosno sudjelovanje u procesu donošenja odluka, trebalo bi biti kamen temeljac svake politike neke zemlje. Participacija mladih u tom procesu neophodna je iz razloga što osigurava kvalitetu, relevantnost i efektivnost.

Potrebe, problemi i potencijali – dođite i podijelite to s nama!

Ukratko o Savjetu mladih kojega želimo osnovati:

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Kumrovec (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće) koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život
Općine Kumrovec, te promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području
Općine Kumrovec, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju
od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života, te kao takvi imaju pravo
biti birani za člana Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta mladih.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
– raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
– raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za
mlade,
– u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje
odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih,
– predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za mlade te
način rješavanja navedenih pitanja,
– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća te daje mišljenje
Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka i drugih akata od osobitog značenja za mlade,
– izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih,
– predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
– vodi brigu o informiranosti mladih o pitanjima značajnim za unapređivanje položaja
mladih,
– obavlja i duge poslove od interesa za mlade.

Čekamo Vas!

Za sve informacije obratite se na mail: zamjenica.nacelnika@kumrovec.hr ili telefon:091/1830993

Manifestacija “Eko, etno, fletno festival Kumrovec 2019.”

jpg
Programirali smo atraktivan program uz pomoć kulturno-umjetničkih skupina iz cijele Hrvatske, te vokalnih skupina iz Hrvatske i Slovenije, a vrijeme njegovog trajanja je tri dana, prostor održavanja cijela općina Kumrovec.
Također, dobro smo procijenili u kojoj mjeri će predviđeno događanje privući interes lokalnog stanovništva i turista, u smislu namjene svim ljudima koji očuvanje tradicije doživljavaju kao važan fakt ne za „konzerviranje“ društva nego kao naslijeđenu vrednotu i poticaj za budući rad.
Otvorenje manifestacije biti će 31.08.2019. ( subota ) Ove godine nositelji manifestacije biti će vokalne skupine koje će biti podijeljene u dvije kategorije.
1. Vokalne skupine
2. Vokalne skupine – muzičkih sastava ( grupa )
Osigurane su i novčane nagrade za svaku kategoriju.
Pozivamo sve muzičke sastave i vokalne skupine koji su zainteresirani da se prijave do 15.08.2019. u Općinu Kumrovec,
e-mail:zamjenica.nacelnika@kumrovec.hr
eko etno fletno festival kumrovec

Rezultati petog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna JLS

Institut za javne financije predstavio je 3. srpnja 2019. rezultate petog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica.
Općina Kumrovec ocjenjena za 2018. godinu za transparentnost ocjenom 3 od 5 zajedno sa Općinama Veliko Trgovišće, Petrovsko, Novi Golubovec, Kraljevec na Sutli, Jesenje i Gornja Stubica. Vidljivo je poboljšanje u odnosu na izvješće za 2017. godinu, a novim preustrojem poslovanja u 2019. godini očekujemo još bolju ocjenu transparentnosti.
Institut za javne financije objavio je uz ocjenu transparentnosti i statističke podatke o deficitu/suficitu proračuna, prihodima, rashodima i dugu proračuna JLS.
Po objavljenim podacima u 2018. godini Općina Kumrovec je općina sa najvećim ostvarenim prihodom proračuna po glavi stanovnika u Krapinsko zagorskoj županiji koji iznosi 5.381,52 kune po stanovniku, 794,22 kune više po glavi stanovnika od druge po redu JLS grada Zaboka.
Također Općina Kumrovec je općina sa najvećim suficitom proračuna koji iznosi 2.475,23 kune po glavi stanovnika, višestruko više od ostalih JLS iz naše županije. Drugo mjesto je pripalo gradu Zaboku sa suficitom od 409,49 kuna po glavi stanovnika.
Rashodi proračuna, za koje je neizmjerno važno realno i racionalno planiranje, ostvareni su u iznosu od 2.906,29 kuna po glavi stanovnika.
Povećanje prihoda proračuna uvelike je rezultat intenzivnog rada na projektima i uspješne prijave projekata na natječaje Ministarstva i sufinanciranja iz proračuna EU i Programa ruralnog razvoja RH. Općina Kumrovec na vrijeme je shvatila da preduvjete za daljnji razvoj općine moramo temeljiti na kapitalnim investicijama ulaganja u javnu infrastrukturu. Takve investicije nismo u mogućnosti samostalno financirati iz naših izvornih prihoda te iz tog razloga intenzivno radimo na razvoju projektnih ideja i prijavi istih na javne pozive. U tom vidu 2018. godina bila je najuspješnija godina do sada te su potpisani ugovori o sufinanciranju projekata u višemilijunskim iznosima. Neki od tih projekata već su provedeni poput rekonstrukcije i proširenja Dječjeg vrtića Jaglac, rekonstrukcije javne rasvjete naselja Kumrovec te sanacija klizišta u naseljima Razvor i Kladnik, a neke se trenutno provode poput II. faze rekonstrukcije centra za posjetitelje Kumrovec i rekonstrukcije prometnice Lončarov Put – Donji Škrnik.
Navedeno istraživanje instituta za javne financije pokazuje da se općina Kumrovec ubrzano razvija, prihodi rastu dok su rashodi realni i dobro promišljeni. Dugoročna dugovanja Općine su minimalna, a tiču se dugoročnog kredita koji ističe 2020. godine.
U 2019. godini ostvareni suficit proračuna investirati ćemo u projekte koji su u tijeku i u nove kapitalne projekte koji su planirani u 2019. godini od kojih će koristi imati svi stanovnici Općine Kumrovec te koji će uvelike podići kvalitetu života svih stanovnika i potaknuti daljnji razvoj Općine Kumrovec.
Prihod
deficit-suficit
rashod
dug
transparentnost