Vijesti i događanja

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Općine Kumrovec za 2019. godinu.

udruge
Ovim putem pozivaju se udruge sa sjedištem u Općini Kumrovec, kao i udruge koje svoje programe realiziraju na području Općine Kumrovec, da prijave svoje programe-projekte za opće dobro i razvoj Općine Kumrovec koje namjeravaju realizirati u 2019. godini, a za slijedeća područja:
1) javne potrebe u sportu
2) javne potrebe u kulturi
3) druge javne potrebe koje ostvaruju udruge i organizacije civilnog društva u ostalim područjima

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja iznosi 25.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 500,00 kuna, a najveći 5.000,00 kuna. Očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekta u okviru ovog natječaja je 10 udruga.

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 02.03.2019.

Javni natječaj udruge 2019 godina

Pravilnik o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općina Kumrovec

Prilog 1

Prilog 2

Upute prijaviteljima – natječaj udruge 2019. godina

Povelja Hrvatskog društva za kvalitetu Ljevaonici DUNI

U 2018. godini koja je za ljevaonicu DUNI bila puna izazova uslijedila je jedna vrlo poticajna nagrada, naime Hrvatsko društvo za kvalitetu dodijelilo je DUNI-u povelju za kvalitetu u kategoriji mikro gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj. Ljevaonica DUNI našla se je u društvu još jednog gospodarskog subjekta iz Krapinsko zagorske županije Vetropack Straža tvornice stakla koja je bila dobitnik iste povelje za velike tvrtke.

12. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec – 14.11.2018.

2. Odluka o III. Izmjeni proračuna Općine Kumrovec za 2018. godinu

3. Proračun 2019. s projekcijom 2020-2021

4. Plan razvojnih programa

6. Odluka o izvršavanju-2019.

7. Odluka o otpisu nenaplaćenih potraživanja

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kumrovec za 2018. godinu

DNEVNI RED 12 RADNA SJEDNICA

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kumrovec za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Odluka o donošenju Procjene rizika

Raspoređivanje sredstava za političke stranke 2019