Category Archives: Vijesti i događanja

OBAVIJEST: Tko kako i kada izdaje Propusnice za izlazak iz mjesta prebivališta

Od 23. ožujka 2020. godine na snazi je odluka Stožera civilne zaštite RH o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. 

Odluka se NE ODNOSI na:

1. Promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja

2. Dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe

3. Izvješćivanje javnosti

4. Stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb

5. Iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština

6. Putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće

7. Žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19

Tko izdaje propusnice

Svi kojima napuštanje mjesta boravišta nije zabranjeno moraju imati propusnice za ulazak i izlazak s područja boravišta.

Te propusnice propisuju odgovorne osobe u pravnoj osobi (slučajevi iz Članka II. Odluke stavak 1, 2, 3, 6 i 7), također uslijed mnoštva upita, ukoliko netko od ukućana vozi člana domaćinstva na posao budući da isti nema vozačku dozvolu, a javni je prijevoz ukinut, poslodavac člana domaćinstva kod kojeg isti radi izdaje propusnicu osobi koja vozi radnika na posao iako ista nije radnik kod te pravne osobe NE Stožer CZ Općine Kumrovec.

Izabrani liječnik obiteljske medicine (za slučajeve pod brojem iz Članka II. Odluke stavak 4), također uslijed mnoštva upita za pratnju starijoj osobi ili maloljetniku u zdrastvenu ustanovu Propusnicu izdaje Izabrani liječnik obiteljske medicine

Nadležni stožeri civilne zaštite (za slučajeve pod iz Članka II. Odluke stavak 5).

Tko izdaje propusnice za poljoprivrednu proizvodnju

Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije korona virusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane odnosno kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova. Iz navedenih razloga od iznimne je važnosti mogućnost da poljoprivrednici imaju pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje.

Uzevši u obzir navedeno, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima. Službenici Ministarstva poljoprivrede uključit će se u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom.

Slijedom navedenog propusnice će se izdati: 

  • posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu;
  • proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama;
  • pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica jer postoji opasnost da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica;
  • kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača ((uključujući mljekomate, otkupne centre i slično) – zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje na način da domaća proizvedena roba ne propadne;
  • kako bi se omogućila nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi,… ), bez čega neće biti proizvodnje ove sezone. 

Zahtjevi će se zaprimati putem telefona, e-maila ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice. Propusnice će se moći dobiti elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili preuzeti u područnom uredu Ministarstva poljoprivrede.

KONTAKT ZA KRAPINSKO-ZAGORSKU ŽUPANIJU:

e-mail: darko.antonina@mps.hr

tel: 049-371-914

mob: 091-4882-736

OBAVIJEST: Izdavanje propusnica za put izvan mjesta prebivališta

Od danas 23. ožujka 2020. godine na snazi je odluka Stožera civilne zaštite RH o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. Molimo vas da se iste pridržavate.

Za izdavanje propusnice po osnovi točke 2.e (vitalni obiteljski razlozi poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnja hrane i osnovnih potrepština) propusnicu izdaje Stožer civilne zaštite Općine Kumrovec

Zahtjev za izdavanje propusnice obavezno se podnosi isključivo e-mailom na adresu stozerczkumrovec@gmail.com uz navođenje osobnih podataka (ime i prezime, broj osobne iskaznice), kontakt mobitela te valjanog razloga, vremena i odredišta putovanja.

Upiti na broj 091 183 0993 – načelnica stožera Civilne Zaštite Općine Kumrovec Danijela Lončar.

Zahtjevi poslani od ponedjeljka do petka od 07:00 do 12:00 sati biti će obrađeni unutar 3 sata, a zahtjevi zaprimljeni nakon 15:00 sati do 10:00 sati narednog radnog dana.

Cilj odluke Stožera civilne zaštite RH o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj je maksimalno minimalizirati putovanja građana s ciljem usporavanja širenja COVID-19 koronavirusa, slijedom toga Stožer civilne zaštite Općine Kumrovec će pomno razmotriti svaki zaprimljeni zahtjev te radi sprečavanja zlouporabe Propusnica zahtjevi za koje smatra da razlozi putovanja nisu prijeko vitalni i neodgodivi biti će odbijeni.

Molimo građane da se odgovorno ponašaju te da sva putovanja izvan mjesta prebivališta odgode do daljnjega. Propusnice Stožera Civilne zaštite Općine Kumrovec izdavati će se samo u iznimnim situacijama te uz predočenje dokaza prijeke i neodgodive potrebe putovanja.

Potres u Zagrebu i Zagorju

Dragi sugrađani

U 6:24 sati 22.03.2020. na području Općine KUMROVEC osjetio se potres jačine 5.3 stupnja po rihteru. Prema informacijama dobivenim od službe 112 na području Općine Kumrovec nema ozlijeđenih niti oštećenja kritične infrastrukture koja je nužna za normalno funkcioniranje i život građana.
Ako ima bilo kakvih saznanja o štetama uzrokovanih potresom javite ih Općini Kumrovec na broj 049/553-728 kako bismo poslali ovlaštene inženjere na procjenu štete te procjenu stabilnosti i oštećenih kuća.
Građani, ostanite mirni u kućama i dalje se pridržavajte naputaka Stožera CZ za sprječavanje širenja korona virusa.