Vijesti i događanja

Započela je rekonstrukcija nerazvrstane ceste Lončarov Put – Donji Škrnik

Početkom studenog započeti su radovi na rekonstrukciji najvećeg infrastrukturnog projekta investitora Općine Kumrovec od osnutka Općine, rekonstrukcija i proširenje 3.8 kilometara duge dionice nerazvrstane ceste Lončarov Put – Donji Škrnik koja prolazi kroz naselja Kumrovec i Donji Škrnik. Navedeni projekt najveći je infrastrukturni projekt financiran iz podmjere 7.2.2. Ruralnog razvoja RH u Krapinsko-zagorskoj županiji te jedan od najvećih u Hrvatskoj. Početkom godine nakon uspješne prijave na javni poziv Općina Kumrovec je od strane APPRRR-a zaprimila odluku o prihvatljivosti ulaganja za ovaj projekt čime su započele predradnje na projektu. Tijekom 2018. godine Jedinstveni upravi odjel Općine Kumrovec proveo je postupak javne nabave za izvođača radova i za uslugu stručnog nadzora građenja. U dugotrajnom postupku javne nabave kao najpovoljniji ponuditelj izvođenja radova sa najboljim omjerom cijene i kvalitete odabrana je tvrtka Jedinstvo Krapina d.o.o., a u postupku nabave za uslugu stručnog nadzora odabrana je tvrtka Hršak&Hršak d.o.o. Ovih dana nakon dostave sve potrebne dokumentacije APPRRR-u, zaprimili smo finalno zeleno svijetlo za provođenje investicije. APPRRR je detaljno pregledao svu dokumentaciju iz postupaka javne nabave te je utvrđeno da su svi postupci do sada provedeni bez greške u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te je Općini Kumrovec izdana Odluka o dodjeli sredstava u kojoj je utvrđen ukupan iznos potpore od 6.727.722,33 kune (85% Proračun EU, 15% Proračun RH).
Radovi na rekonstrukciji ceste su u punom jeku te je do sada 250 metara ceste prošireno i nasipano temeljnim kamenim materijalom. Rok za izvođenje radova na 3.8 kilometara dugoj cesti je 12 mjeseci te će se po dosada ostvarenim radovima taj rok zasigurno ispoštovati. Zahvaljujemo stanovnicima Općine Kumrovec na razumijevanju pri rekonstrukciji ceste te ovim putem još jednom obavještavamo stanovnike da će tijekom većine 2019. prometovanje navedenom cestom biti otežano. Iako zasada nije planirano zatvarati za promet u potpunosti cestu preporučamo korištenje obilaznih pravaca.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja Općine Kumrovec za 2018. godinu

javna priznanja
Dana 30. listopada u tjednom listu Zagorski list objavljen je natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kumrovec povodom nadoilazećeg dana Općine. Rok za podnošenje pismenih prijedloga u Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec je zaključno sa 14.11.2018. godine
Odluka o raspisivanju natječaja za javna priznanja 2018.

Održana je javna tribina o gospodarenju otpadom i primjeni novog cjenika od 01.11.2018.

Dana 24.10.2018. u prostoriji velike vijećnice Općine Kumrovec održana je javna tribina s temom gospodarenja otpadom, razvrstavanja otpada te primjene novog cjenika pružatelja usluge prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Kumrovec, poduzeća Zelenjak d.o.o. Javnoj tribini su prisustvovale predstavnice Zelenjak-a d.o.o., direktorica Jožica Dežmar i voditeljica računovodstva Regina Ljubić, načelnik Općine te nekoliko desetaka zainteresiranih građana.