Category Archives: Vijesti i događanja

Radovi na sanaciji klizišta u naselju Razdrto Tuheljsko

Radovi na sanaciji klizišta u naselju Razdrto Tuheljsko su u punom jeku. Završena je izgradnja potpornog zida dužine 35 metara te je u tijeku sanacija okolnog terena i izgradnja sustava oborinske odvodnje koji bi trebao osigurati odvodnju oborinskih voda s okolnog terena u zonu zahvaćenu klizanjem terena. Radovi tijeku sukladno terminskom planu te se kroz 15 dana očekuje završetak radova. Potrebno je izvesti završene radove na potpornom zidu, izgradnju oborinske odvodnje te izgraditi novi nosivi i asfaltni sloj na prometnici zahvaćenoj klizištem. RAdove izvodi tvrtka Izgradnja Zaprešić d.o.o.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019.

O D L U K A o dodjeli financijske potpore/pomoći studentima za tekuću akademsku godinu 2019./2020.

Pravo na financijsku potporu/pomoć ostvaruju redovni i izvanredni studenti koji prvi put upisuju prvu godinu i svaku slijedeću godinu studija na nekom od akreditiranih studijskih programa (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoku školu), a koji ne primaju stipendiju iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna, a imaju prebivalište na području općine Kumrovec, te su članovi domaćinstva koje nema otvorenih dugovanja prema općini Kumrovec.

Rok za dostavu podataka je 15. 11. 2019. godine.

Podaci se dostavljaju na obrascu OBR-STU1 koji se nalazi u privitku