Proračun

10. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec – 19.10.2018.

2. Izmjena proračuna Općine Kumrovec

3. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna

4. Odluka o zaduživanju proračuna

5. I. Izmjene i dopune odluke o nerazvrstanim cestama

6. Odluka o raspisivanju natječaja za javna priznanja 2018.

7. Zaključak o vremenu, mjestu i načinu za svečano obilježavanje dana Općine Kumrovec

10. radna sjednica Općinskog vijeća dnevni red

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KUMROVEC ZA 2018. GODINU

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2018. godinu

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec – 13.09.2018.

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2018. godinu

3. Izmjene proračuna Općine Kumrovec za 2018. godinu i izmjena razvojnih programa

4. Izvršenje polugodišnjeg Izvješća o ostvarivanju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Jaglac“ iz Kumrovca za 2018. godinu

5. Polugodišnji izvještaj o radu Općinskog načelnika

6. Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u zoni u Razvoru

7. Zaključak da se neće donositi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kumrovec

8. Javni poziv za isticanje kanditaura za savjet mladih

DNEVNI RED 9. RADNA SJEDNICA