Iz općinskog vijeća

1. radna sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec – 05.09.2017.

1. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića ,,Jaglac’’ Kumrovec, za 2017.godinu

2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića za predškolsku godinu 2016-2017

3. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2017. godinu

4. Razmatranje i usvajanje polugodišnjeg izvještaja Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2017. – 04.06.2017.

5. Razmatranje i usvajanje polugodišnjeg izvještaja Općinskog načelnika za razdoblje od 04.06.2017. – 30.06.2017.

6. Odluka o općinskim porezima

dnevni red 1. radna sjednica općinskog vijeća
izvod iz zapisnika 1. radne sjednice općinskog vijeća

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – ODLUKE

1. Odluka o izboru mandatne komisije

2. Odluka o izboru komisije za izbor i imenovanja

3. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća

4. Odluka o izboru 1. potpredsjednika Općinskog vijeća

5. Odluka o izboru 2. potpredsjednika Općinskog vijeća

Dnevni red – POZIV

Konstituirano je Općinsko vijeće Općine Kumrovec

U ponedjeljak 26.06.2017. održana je Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec. Konstituirakjućom sjednicom je predsjedala predstojnica ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji gđa. Silvija Profeta Fabijančić u pratnji voditeljice službe gđe. Mirjane Valjavec. Konstituirajućoj sjednici je prisustvovalo 8 od izabranih 11 vijećnika koji su jednoglasno usvojili prijedlog te je za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kumrovec izabran Tomica Broz, za prvog potpredsjednika Mario Lončar, a za drugog potpredsjednika Bojana Krajcar.
U Općinsko vijeće općine kumrovec izabrani su slijedeći vijećnici:
DANIJEL IVIĆ
MARIO LONČAR
MARKO FEKEŽA
ANJA PEĆNIK
DAMIR DUGONJIVEC
BOJANA KRAJCAR
SAŠA BARDAK
KREŠIMIR RATKAJ
TOMICA BROZ
TOMISLAV ŠKVORC
SVETLANA ŽUPANIĆ