Iz općinskog vijeća

13. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec – 24.01.2018.

dnevni red 13. radna sjednica vijeća

1. Odluka o prihvaćanju kupnje građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni u Razvoru

2. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

3. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Kumrovec

4. Odluka o komunalnoj naknadi

5. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kumrovec

6. Odluka o visini novčane naknade za volonterski rad

12. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec – 14.11.2018.

2. Odluka o III. Izmjeni proračuna Općine Kumrovec za 2018. godinu

3. Proračun 2019. s projekcijom 2020-2021

4. Plan razvojnih programa

6. Odluka o izvršavanju-2019.

7. Odluka o otpisu nenaplaćenih potraživanja

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kumrovec za 2018. godinu

DNEVNI RED 12 RADNA SJEDNICA

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kumrovec za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Odluka o donošenju Procjene rizika

Raspoređivanje sredstava za političke stranke 2019

11. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec – 16.11.2018.

2. Razmatranje i donošenje Suglasnosti na sadržaj godišnjeg programa rada DV Jaglac za 2018-2019 godinu

3. Razmatranje i donošenje Suglasnosti na sadržaj financijskog plana DV Jaglac za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

5. Razmatranje i donošenje Izmjene i dopune Odluke o ustupanju dijela poslovnog udjela u trgovačkom društvu Zelenjak d.o.o.

6. Razmatranje i donošenje odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o.

7. Razmatranje i donošenje Odluke za davanje suglasnosti za provedbu ulaganja

dnevni red