Iz općinskog vijeća

7. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec 10.05.2018.

dnevni red 7. radna sjednica vijeća

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kumrovec

6. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec 29.03.2018.

dnevni red 6. radna sjednica vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2017. godinu

Odluka o odustajanju od projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Kumrovec

Odluka o donošenju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kumrovec za 2017. godinu

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kumrovec za razdoblje 2017.-2022. godine

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Kumrovec za 2018. godinu

Odluka o rezultatu poslovanja ostvarenog u proračunu i kod proračunskog korisnika za 2017. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu DVD-a Kumrovec za 2017.

Suglasnost na izvršenje godišnjeg izvještaja o ostvarenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Jaglac Kumrovec za 2017.

Zaključak – usvajanje polugodišnjeg izvješća načelnika za drugu polovicu 2017

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KUMROVEC ZA 2017. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KUMROVEC ZA 2017. GODINU

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2017.

Izvršenje programa za 2017.godinu

ODLUKU O REZULTATU POSLOVANJA OSTVARENOM U PRORAČNU I KOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2017. GODINU

Suglasnost na godišnje izvješće dječjeg vrtića