Category Archives: Iz općinskog vijeća

14. Sjednica Općinskog vijeća – 29.03.2019.

dnevni red 14. radna sjednica vijeća

1. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2018. godinu

2. Odluka o rezultatu poslovanja osnovanog u Proračuni i kod proračunskog korisnika za 2018. godinu

4. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu DVD-a Kumrovec za 2018. i financijskog izvještaja za 2018.

5. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu i polovanju ZJVP za 2018

6. Zaključak o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika za drugu polovicu 2018. godine

7. Odluka o rasformiravanju postojeće postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Kumrovec

8. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kumrovec

9. Odluka o koeficjentima za obračun plaća službenika i namještenika u JEdinstvenom upravnom odjelu Općine Kumrovec

13. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec – 24.01.2018.

dnevni red 13. radna sjednica vijeća

1. Odluka o prihvaćanju kupnje građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni u Razvoru

2. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

3. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Kumrovec

4. Odluka o komunalnoj naknadi

5. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kumrovec

6. Odluka o visini novčane naknade za volonterski rad

12. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec – 14.11.2018.

2. Odluka o III. Izmjeni proračuna Općine Kumrovec za 2018. godinu

3. Proračun 2019. s projekcijom 2020-2021

4. Plan razvojnih programa

6. Odluka o izvršavanju-2019.

7. Odluka o otpisu nenaplaćenih potraživanja

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kumrovec za 2018. godinu

DNEVNI RED 12 RADNA SJEDNICA

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kumrovec za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Odluka o donošenju Procjene rizika

Raspoređivanje sredstava za političke stranke 2019