COFFE CHAT „STARTAM U PETAK“

coffeeChatFlyer 590
Krapinsko-zagorska županija u suradnji sa Zagorskom agencijom u okviru Europskog tjedna organizira u petak, 10. lipnja 2016. u Termama Tuhelj panel raspravu pod nazivom STARTam U Petak.
Panel rasprava počinje u 17,00 sati.
Teme koje će biti obrađene su startup-ovi, poduzetničke inicijative i mogućnosti pokretanja novih poduzetničkih ideja uz primjere pozitivne poduzetničke prakse među mladima u Krapinsko-zagorskoj županiji. Gost coffee chat-a će biti Saša Cvetojević, uspješan poduzetnik s dugogodišnjim iskustvom u zdravstvenom sektoru, mobilnim telekomunikacijama te u distribuciji robe široke potrošnje, kao i član CRANE-a, hrvatske mreže poslovnih anđela, odnosno privatnih investitora zainteresiranih za ulaganja u proizvodne i inovativne tvrtke u vrlo ranom stadiju razvoja. Svoj razvojni put predstavit će domaći poslovni subjekti u IT, poljoprivrednom i inovacijskom sektoru. Cilj ovog događanja je pozitivnim primjerima i uputama iz svijeta poduzetništva potaknuti mlade ljude u Krapinsko-zagorskoj županiji na pokretanje vlastitih poduzetničkih ideja, na inovacije i samozapošljavanje.

Obavijest vlasnicima i posjednicima zemljišta u vezi održavanja trave, drveća i grmlja uz nerazvrstane ceste

Untitled-1
Općina Kumrovec poziva vlasnike i posjednike zemljišta koja se nalaze u zaštitnom pojasu nerazvrstanih cesta da uklone visoku travu, drveće i grmlje koje onemogućuje preglednost i prohodnost na tim cestama ili na drugi način ugrožava sigurnost odvijanja prometa (visoka trava, nagnuta i trula stabla ili živica koja sužuje cestu).
Sukladno članku 22. Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kumrovec (Službeni glasnik KZŽ br. 21/2015.) “Uz nerazvrstane ceste u razini ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje i ostalo raslinje, postavljati ograde ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.
Vlasnik odnosno posjednik zemljišta dužan je na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela ukloniti drveće, grmlje, raslinje i druge predmete iz stavka 1. ovog članka, radi osiguravanja preglednosti i prohodnosti nerazvrstane ceste.
Ako vlasnik ili posjednik zemljišta ne postupi po zahtjevu iz stavka 2.ovog članka,
Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec će osigurati izvođenje tih radova na teret vlasnika ili posjednika zemljišta sukladno „Cjeniku za održavanje nerazvrstanih općinskih cesta“ donesenim od strane načelnika općine.”
Vlasnik ili posjednik koji ne održava svoje zemljište sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Kumrovec, a na postupi po zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela, uz račun za izvođenje radova čišćenja bili će kažnjen novčanom kaznom u iznosu 1000,00 kuna sukladno članku 34. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kumrovec (Službeni glasnik KZŽ br. 21/2015.)
Svi vlasnici i posjednici neodržavanog zemljišta uz Općinske nerazvrstane ceste pozivaju se da u roku od 5 dana od objave ove obavjesti izvrše čišćenje na način da se omogući adekvatna preglednost i neometana prohodnost općinskim nerazvrstanim cestama tj. da se izvrši čišćenje visoke trave te rušenje svih nagnutih i trulih stabala koji se nalaze minimalno 2.5 metra od općinskih nerazvrstanih cesta.
Protiv vlasnika ili posjednika neodržavanog zemljišta uz Općinske nerazvrstane ceste koji ne postupe po ovoj obavjesti komunalno redarstvo Općine pokrenuti će se prekršajni postupak i osigurati čišćenje neodržavanog zemljišta na njihov trošak.

Radove radi osiguranja preglednosti i prohodnosti nerazvrstane ceste izvode komunalni djelatnici jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec prema slijedećem cjeniku:
CJENIK – ODRŽAVANJE OPĆINSKIH NERAZVRSTANIH CESTA

6. memorijalni malonogometni turnir “Boris Mutić” 2016.

Turnir boris mutić 2016