Projekt #EuSAVE

#EuSAVE

Projekt #EuSAVE – Europska građanska akcija za pametna povijesna sela ima za cilj uspostaviti i potaknuti suradnju među ruralnim područjima u EU, razmijeniti dobre prakse i znanja za pametni, održiv i inkluzivni rast lokalnih zajednica te potaknuti građane na sudjelovanje u demokratskom životu i kreiranju lokalnih razvojnih strategija. U projektu sudjeluje 8 zemalja – Španjolska, Italija, Hrvatska, Belgija, Portugal, Bugarska, Makedonija i Latvija. Nositelj projekta je španjolska općina Vimianzo, a hrvatski partner Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla. Kroz projekt će se održati međunarodne aktivnosti u partnerskim zemljama, a u Hrvatskoj će se sastanak partnera održati u Kumrovcu u rujnu 2019. godine.

Projekt se financira u okviru programa Europa za građane.

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Općine Kumrovec za 2019. godinu.

udruge
Ovim putem pozivaju se udruge sa sjedištem u Općini Kumrovec, kao i udruge koje svoje programe realiziraju na području Općine Kumrovec, da prijave svoje programe-projekte za opće dobro i razvoj Općine Kumrovec koje namjeravaju realizirati u 2019. godini, a za slijedeća područja:
1) javne potrebe u sportu
2) javne potrebe u kulturi
3) druge javne potrebe koje ostvaruju udruge i organizacije civilnog društva u ostalim područjima

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja iznosi 25.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 500,00 kuna, a najveći 5.000,00 kuna. Očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekta u okviru ovog natječaja je 10 udruga.

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 02.03.2019.

Javni natječaj udruge 2019 godina

Pravilnik o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općina Kumrovec

Prilog 1

Prilog 2

Upute prijaviteljima – natječaj udruge 2019. godina

Plan nabave 2019

Plan nabave 2019