Odluka o dodjeli financijske potpore studentima u akademskoj godini 2017./2018.

stipendije-SŠ
Pravo na financijsku potporu/pomoć imaju svi redovni i izvanredni studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija i koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na nekom od akreditiranih studijskih programa (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoku školu), a koji ne primaju stipendiju iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna, a imaju prebivalište na području općine Kumrovec, te su članovi domaćinstva koje nema otvorenih dugovanja prema općini Kumrovec.
Pravo na potporu/pomoć ne mogu ostvariti studenti koji su u radnom odnosu.
Dokaz da student nije zaposlen za izvanredne studente je Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – ispis da je osoba uredno plijevljena na zavodu ili ispis elektronske radne knjige – Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dok je dokaz za redovne studente potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da student nema evidentiranu elektronsku radnu knjigu, tj. nije u radnom odnosu.
Iznos financijske potpore/pomoći studentima iznosi 200,00 kuna mjesečno
Rok za dostavu podataka studenatima je 30. studeni 2017. godine.
Odluka o dodjeli financijske pomoći potpore studentima-2017
Obrazac zahtjeva za financijsku potporu – OBR-STU1

2 milijuna kuna za zajedničko reciklažno dvorište

recdvor-640x427
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta kao zajedničkog projekta Grada Klanjca i općina Desinić, Kumrovec, Kraljevec na Sutli, Tuhelj i Zagorska Sela.
Prijava je izvršena od strane Grada Klanjca na Poziv za dostavu projektnih prijedloga za građenje reciklažnih dvorišta u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.; Specifični cilj – Smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagališta koje je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo krajem ožujka, završen je postupak dodjele bespovratnih sredstava te je odobren ovaj zajednički prijavljeni projekt.
Odlukom o financiranju odobrava se Gradu Klanjcu kao prihvatljivom prijavitelju za izgradnju reciklažnog dvorišta sufinanciranje troškova iz Kohezijskog fonda Europske unije u iznosu od 1.999.395,75 kn.
Sufinanciranje ovog važnog projekta za iznosi 84,99%, a preostalih 15% sufinancirat će šest jedinica lokalne samouprave zajedno jer će buduće reciklažno dvorište zajedno i koristiti.
Na temu sufinanciranja rciklažnog dvorišta već je održana 10.10.2017. koordinacija načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne samouprave uključenih u projekt.

Nastavak radova na regulaciji potoka i odvodnih kanala u Općini Kumrovec

Ovogodišnja sanacija potoka i odvodnih kanala u Općini Kumrovec započela je regulacijom potoka u Ravnom Brezju. Radovima na čišćenju potoka i produbljenju pristupile su Hrvatske vode na višegodišnju inicijativu Općine Kumrovec i mještana.

Po završetku radova u Ravnom Brezju, u skladu s sporazumom između Općine Kumrovec i predstavnika Hrvatskih voda pristupilo se je sanaciji kanala oborinske odvodnje u naselju Risvica, i to dijelu naselja koji je najviše ugrožen poplavama. Naime ovogodišnja visoka razina rijeke Sutle koja je iznosila i više od 380 cm. dokaz je opravdanosti radova na regulaciji odvodnje u dijelu naselja Risvica najviše pogođenom poplavama.

Uz radove na regulaciji kanala oborinske odvodnje koje izvodi Vodoprivreda Zagorje i Općina Kumrovec je pristupila regulaciji kanala odvodnje oborinske vode uz lokalne nerazvrstane ceste.

Radovi na regulaciji odvodnje se nastavljaju i dalje. Općina Kumrovec i Hrvatske vode pristupiti će izgradnji novog mosta preko ceste iza caffe bara Žgela budući da je isti premalog propusnog kapaciteta. Također nastavlja se regulacija preostalih kanala oborinske odvodnje naselja Risvica sve dok se ne procjeni da je postignut cilj, a to je što je više moguće spriječiti nove poplave na tom području.