Dodjela javnih priznanja Općine Kumrovec za 2016. godinu

Odluka o raspisivanju natječaja
za dodjelu javnih priznanja
Općine Kumrovec za 2016. godinu

Članak 1.
Javna priznanja općine Kumrovec su:
1. Počasni građanin Općine Kumrovec,
2. Nagrada za životno djelo fizičkoj i/ili pravnoj osobi,
3. Plaketa za iznimna postignuća i doprinos Općini Kumrovec,
4. Priznanje fizičkim i pravnim osobama,
5. Zahvalnice fizičkim i pravnim osobama.

Članak 2.
Dodjela javnih priznanja provodi se na svečanosti uz obilježavanje Dana Općine Kumrovec, 24.11.2016. godine.

Članak 3.
Javna priznanja dodjeljuju se za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Kumrovec, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 4.
Prijedlog za javna priznanja može dostaviti pravna ili fizička osoba ili grupa građana.
Prijedlog mora biti u pismenoj formi i sadržavati:
– Prezime i ime osobe ili organizacije koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
– za koje se javno priznanje predlaže,
– kraći opis zašto se pojedinac ili organizacija predlažu za dodjelu javnog priznanja.

Članak 5.
Rok za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja je 7. Studeni 2016.
Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:
Općina Kumrovec
(za dodjelu priznanja)
Ulica Josipa Broza 12, 49 295 Kumrovec.

Odluka o dodjeli financijske potpore/pomoći studentima za tekuću akademsku godinu 2016./2017.

stipendije
Pravo na dodjelu financijske potpore/pomoći ostvaruju svi redovni i izvanredni studenti koji su upisani i pohađaju visoko učilište (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoku školu), a koji ne primaju stipendiju iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna, a imaju prebivalište na području općine Kumrovec, te su članovi domaćinstva koje nema otvorenih dugovanja prema općini Kumrovec.
Pravo na potporu/pomoć ne mogu ostvariti studenti koji su u radnom odnosu.
Pravo se ostvaruje sukladno Odluci dostavom obrasca OBR-STU1 sa svim obaveznim prilozima.
Rok za dostavu obrasca sa prilozima je 15.studeni 2016. godine.

odluka-o-dodjeli-financijske-pomoci-potpore-studentima-2016

obrazac-zahtjeva-za-financijsku-potporu-obr-stu1

Čestitka za Dan neovisnosti

index
Svim stanovnicima Općine i Republike Hrvatske u ime Općinskog vijeća, načelnika i zamjenika načelnika čestitamo 8. listopada dan neovisnosti Republike Hrvatske.