Objavljen novi LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.3.2. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 1.3.2. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji Zagorje-Sutla za razdoblje 2014.-2020. Cilj natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje. Zahtjevi za potpore podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 16. studenog 2020. godine, a najkasnije do 21. prosinca 2020. godine na adresu: LAG Zagorje-Sutla, Zagorska Sela 39, 49296 Zagorska Sela.

Osnovne informacije o natječaju:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 2.265.300,00 HRK, što po korisniku iznosi 113.265,00 HRK (15.000 €).

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, korisnik mora biti: 

 • upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno nadležnim propisima, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće; 
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
 1.      obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 2.      samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
 3.      obrt
 4.      trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 5.      zadruga.

Korisnik u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti iz točke 3.2. ovog Natječaja, a koje se moraju odnositi na:

a)      modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili

b)      povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljive aktivnosti su:

 1.        kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 2.        kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 3.        kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4.        kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5.        podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6.        uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7.        građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8.        stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 9.        operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi dostupni su na sljedećem linku; https://www.zagorje-sutla.eu/clanak/natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-1-3-2-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-20-1-3-2#

Započeta je sanacija Klizišta u naselju Podgora

03.11.2020. godine započeta je sanacija klizišta i okolnog terena u naselju Podgora. Naselje Podgora najmanje je naselje u Općini Kumrovec, a prethodno navedeno klizište ugrožavalo je prometovanje glavnom prometnicom kroz naselje. Zona sanacije klizišta obuhvaća 300 metra općinske nerazvrstane ceste. Klizište će se sanirati izgradnjom 35 metra dugačkog potpornog zida te proširenjem i djelomičnim izmještanjem 300 metra prometnice. Trenutno se dio ceste nalazi u neposrednoj blizini potoka Podgora, a tijekom sanacije klizišta proširiti će se usjek kojim prolazi prometnica i ista djelomično izmjestiti i proširiti. Vrijednost radova na sanaciji klizišta i okolnog terena iznosi 395.837,50 kuna, a radove sufinanciraju Općina Kumrovec i Hrvatske vode. Izvođač radova je tvrtka TOMISLAV TRANSPORTI iz Svetog Križa. Planirani rok izvođenja radova je do kraja studenog. Za vrijeme izvođenja radova prometnica kroz naselje Podgora privremeno je zatvorena za promet, a za stanare i vozila hitnih službi promet će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kumrovec povodom Dana Općine – 2020.

Javna priznanja općine Kumrovec su:

 1. Počasni građanin Općine Kumrovec,
 2. Nagrada za životno djelo fizičkoj i/ili pravnoj osobi,
 3. Plaketa za iznimna postignuća i doprinos Općini Kumrovec,
 4. Priznanje fizičkim i pravnim osobama,
 5. Zahvalnice fizičkim i pravnim osobama

Javna priznanja dodjeljuju se za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Kumrovec, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Prijedlog za javna priznanja može dostaviti pravna ili fizička osoba ili grupa građana.
Prijedlog mora biti u pismenoj formi i sadržavati:

 • Prezime i ime osobe ili organizacije koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
 • za koje se javno priznanje predlaže osoba ili organizacija
 • kraći opis zašto se pojedinac ili organizacija predlažu za dodjelu javnog priznanja.

Rok za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja je do 19.11.2020. godine. Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:
Općina Kumrovec –
(za dodjelu priznanja)
Ulica Josipa Broza 12, 49 295 Kumrovec.